Chcąc wypromować swoje przedsiębiorstwo, właściciele działalności często decydują się na skorzystanie z usług firm marketingowych. Oferują oni różne rodzaje usług, on pojedynczych zleceń aż po kompleksowe prowadzenie marketingowe dla danego przedsiębiorstwa. Aby dobrze dobrać cenę oraz zaplanować zmiany w obrębie danego produktu często na początku współpracy organizują oni badania rynkowe.

Badania rynkowe są działaniami mającymi rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktur, stanu i rozwoju jego elementów, tak by móc stworzyć podstawy ułatwiające podjęcie decyzji w kwestiach  marketingowych. Działania w ramach badań rynku można podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Do tych pierwszych zaliczają się ankiety np. telefoniczne jak i pocztowe, wywiady, panele. Do działań pośrednich należą wywiady osobiste, obserwacje, degustacje. Niektórzy specjaliści zdecydowanie preferują eksperymenty. Mogą być przeprowadzone laboratoryjnie, terenowo lub poprzez zastosowanie symulacji komputerowej.

Wciąż najczęściej wykorzystywaną metodą badań rynku jest ankieta. Przeprowadzenie wywiadu np. przez telefon i sporządzenie notatki lub uzupełnienie przygotowanych tabel umożliwia rzetelne zgromadzenie informacji na dany temat. Ankieta powinna być ułożona w logiczny sposób tak by nie nasuwać odpowiedzi i nie sugerować wyborów. Często zawiera pytania otwartej odpowiedzi, pytania zamknięte i skalowanie. Dobrze przygotowana przez fachowców znacznie ułatwi dobór parametrów danego produktu oraz jego promocję.  Najczęstszą metodą przeprowadzania ankiety jest wywiad wykonywany telefonicznie. Ma on swoje zalety i wady. Mimo, że jest to szybki sposób na zdobycie informacji przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów, telemarketerzy zajmujący się jego przeprowadzaniem często są odrzucani lub zbywani przez respondentów. Wybierając tę opcję, nie można użyć materiałów obrazkowych czy pytań ze skalowaniem.

mierzenie działań marketingowych

Panel jest uznawany za najbardziej rzetelny sposób badania rynku. Jest to próba indywidualnych konsumentów lub gospodarstw domowych, wybraną metodą przeznaczoną do wielokrotnych badań, które będą prowadzonych w regularnych odstępach czasu i z zazwyczaj w tym samym zakresie przedmiotowym.

Dużą zaletą badań panelowych jest to, że można obserwować jak zmieniają się gusta tych samych osób w czasie. Dzięki zaangażowaniu dużej ilości osób możemy dokładnie stwierdzić jakie podjęcie działania przyniesie najwięcej korzyści. Panel w sposób ciągły dostarcza nam świeżych informacji, więc możemy dokonywać szybkich zmian w sposobie działania. Dodatkowo możemy występuje możliwość śledzenia związków przyczynowo- skutkowych, zmian opinii i zachowań. Panel posiada także swoje wady. Jedną z nich jest trudność w utrzymaniu reprezentatywności próby przez dłuższy czas z powodu przyczyn niezależnych takich jak przeprowadzka lub zgon. Niektórzy uczestnicy rezygnują lub tracą zainteresowanie badaniem.

Istnieje wiele różnych form badań rynku. Każda z nich umożliwia zdobycie informacji na temat rynku i jego potrzeb. Decydując się na współpracę z firmą marketingową, w większości przypadków pierwszym krokiem jaki zaproponują specjaliści będzie przeprowadzenie któregoś ze sposobów badań rynku. Dzięki uzyskaniu rzetelnych informacji od konsumentów, fachowcy z łatwością ustalą jakie zmiany wprowadzić by produkt lepiej się sprzedawał i cieszył się stale rosnącą popularnością. Firma marketingowa po ustaleniu planu działania przystąpi do projektowania kampanii reklamowej.

W swoich usługach oferują oni możliwość prowadzenia social mediów, projektowanie ulotek, rozbudowanych stron internetowych itp. Jedną z najczęściej wykorzystywanych form dotarcia do potencjalnych klientów jest wykorzystanie w tym celu popularnych portali społecznościowych. To właśnie na nich skupiają się obecnie specjaliści i dzięki nim nawiązują relacje z zainteresowanymi osobami.


Badania rynku – zwłaszcza internetowego – możesz zlecić agencji marketingowej LTB – skorzystaj z profesjonalnego doradztwa.