Jako firma z branży spożywczej, mamy problemy z efektywnością w naszych procesach logistycznych. Często zdarzają się opóźnienia w dostawach surowców oraz trudności w zarządzaniu magazynem. Jakie kroki możemy podjąć, aby zoptymalizować nasze procesy logistyczne i zwiększyć wydajność?