Są takie zawody, które bez odpowiedniego wsparcia byłyby trudne do wykonywania. Nie chodzi rzecz jasna o pomoc pieniężną, a raczej wszelkie pomoc edukacyjne. Są one niezwykle ważne, gdyż usprawniają proces uczenia i nauczania. Oczywiście, że przed laty radzono sobie bez jakichkolwiek rekwizytów i tym podobnych rzeczy, ale nie można zaprzeczyć, że korzystanie z tego typu pomocy nie tylko uatrakcyjnia się zajęcia, ale także (co zostało już wspomniane) zwiększa ich efektywność.

Pomoc dla przedszkolaka

Oczywiście nie tylko o zajęcia lekcyjne tutaj chodzi, ponieważ wszelkie pomoce terapeutyczne wykorzystywane są raczej w różnego typach poradniach psychologiczno-pedagogicznych, których celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. W tego typu miejscach wykonuje się nie tylko diagnozę, ale prowadzi szereg najróżniejszych terapii, które mają na celu zlikwidować zaburzenie, jeśli takie występowało. W takich poradniach ważne miejsce zajmuje logopeda. Nikomu na pewno nie umknęło uwadze to, że coraz więcej dzieci ma wadę wymowy. Nie chodzi wyłącznie o głoskę r, ale wszystkie inne dyslalie. Praca logopedy opiera się w głównej mierze na najrozmaitszych pomocach logopedycznych. W przeciwnym razie terapia mowy byłaby okropnie nużąca zarówno dla dziecka, jak i logopedy.

przedszkole_liger

Pomoce dla dzieci w każdym wieku

Nie chcąc zniechęcić młodego człowieka do zajęć logopedycznych winny one mieć charakter zabawowy, stosuje się wtedy przeróżne gry, obrazki i inne pomoce terapeutyczne. Dzieci zawsze na widok kolorowych zabawek, naklejek, klocków chętnie biorą udział w zaproponowanych oddziaływaniach terapeutycznych. Nie da się jednak ukryć, że pomoce logopedyczne są niezwykle drogie, ich koszt sięga często kilkuset złotych. Pocieszające jednak jest to, że większość z nich można wykonać samodzielnie. Wystarczy trochę pomysłu, nożyczki, klej i jakaś ilość wolnego czasu. W terapii mowy dzieci można wykorzystać memo logopedyczne, domino. Najróżniejsze gry, w których wymagane jest nazywanie przedmiotów, czynności lub wydawanie określonych dźwięków onomatopeicznych. Wszystko po to, by jak najskuteczniej usprawniać aparat mowy. Dobrą pomocą edukacyjną może być plansza do rozdmuchiwania elementów, a następnie do układania ich z powrotem przy użyciu słomki- jest to idealne ćwiczenie usprawniające prawidłowy oddech. Jak niewiele trzeba włożyć w wykonanie takiej gry. To samo tyczy się walizki logopedycznej, której zawartość ma na celu pomoc w usprawnianiu i wytwarzaniu prawidłowego toru oddechowego. Jej zakup jest oczywiście bardzo drogi, ale wykonanie takiej pomocy terapeutycznej samodzielnie zaniża ten koszt wielokrotnie. Chcąc pracować w terapii mowy z dziećmi warto o tym pamiętać i nie wydawać na samym początku ogromnych kwot na tego typu (oczywiście bardzo przydatne) dodatki, ponieważ jak zostało to ukazane- wiele z nich można wykonać własnoręcznie. Na początek powinno wystarczyć, a potem systematycznie można zaopatrywać się w przeróżne pomoce dydaktyczne Liger. I jeszcze jedna uwaga: zawsze trzeba mieć w gabinecie gry i zabawki, które można wykorzystać w terapii, ponieważ bez nich niejednokrotnie bardzo trudno jest zachęcić młodego pacjenta do współpracy.