Czy pracodawca może mnie zwolnić przez ciażę?

284 views
0

Jestem w ciąży i pracuję na umowie o pracę. Czy pracodawca może mi wypowiedzieć umowę?

zuza Changed status to publish 14 grudnia 2023
0

Pracodawca nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę w czasie ciąży, chyba że wypowiedzenie umowy nastąpiło z powodu likwidacji lub zmniejszenia zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do wypowiedzenia Ci umowy z zachowaniem co najmniej 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

zuza Changed status to publish 14 grudnia 2023
0

Należy pamiętać, że w czasie ciąży masz szczególną ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Jeśli pracodawca chce wypowiedzieć Ci umowę, musi mieć ku temu bardzo ważne powody. Miałam kiedyś takie wątpliwości i radca prawny prawa pracy w Warszawie pomógł mi zrozumieć moje prawa.

zuza Changed status to publish 14 grudnia 2023