Czy pracodawca może mnie zwolnić przez ciażę?

183 views
0

Jestem w ciąży i pracuję na umowie o pracę. Czy pracodawca może mi wypowiedzieć umowę?

zuza Changed status to publish 14 grudnia 2023
0

Pracodawca nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę w czasie ciąży, chyba że wypowiedzenie umowy nastąpiło z powodu likwidacji lub zmniejszenia zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do wypowiedzenia Ci umowy z zachowaniem co najmniej 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

zuza Changed status to publish 14 grudnia 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.