Jak skutecznie przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001?

340 views
0

Jakie kroki należy podjąć, aby przeprowadzić skuteczny audyt wewnętrzny ISO 9001 i jakie są korzyści z zastosowania podejścia audytu wewnętrznego wg ISO 9001:2015?

zuza Changed status to publish 11 sierpnia 2023
0

Przeprowadzenie skutecznego audytu wewnętrznego wg ISO 9001:2015 wymaga starannego planowania i wdrożenia odpowiednich działań. Najpierw warto przygotować harmonogram, który uwzględnia różne obszary systemu zarządzania jakością, aby zapewnić wszechstronne sprawdzenie zgodności z normą. Następnie należy wyznaczyć odpowiednich audytorów wewnętrznych, którzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie zgodnie z wymaganiami IRCA. Po przeprowadzeniu audytu, należy odpowiednio udokumentować wyniki i wnioski, a następnie zidentyfikować obszary do doskonalenia. Dzięki podejściu audytu wewnętrznego wg ISO 9001:2015, firma może zyskać pewność, że jej system zarządzania jakością spełnia wymagania normy, co przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów, poprawy efektywności procesów i osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

zuza Changed status to publish 11 sierpnia 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.