Jak uzyskać certyfikat CE dla urządzenia elektrycznego?

238 views
0

Mam małą firmę produkującą urządzenia elektryczne i muszę zdobyć certyfikat CE. Jakie kroki muszę podjąć, aby spełnić wymagania unijne i uzyskać ten certyfikat?

Redaktor MK Changed status to publish 29 października 2023
0

Aby uzyskać certyfikat CE dla urządzenia elektrycznego, musisz przede wszystkim upewnić się, że produkt spełnia wszystkie odpowiednie dyrektywy i normy. Następnie musisz znaleźć jednostkę notyfikowaną, która przeprowadzi ocenę zgodności Twojego produktu z wymaganiami. Jednostka notyfikowana jest niezależnym organem, który może potwierdzić, że Twoje urządzenie jest bezpieczne i zgodne z przepisami.

Redaktor MK Changed status to publish 29 października 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.