Jakie informacje dostanę od rzeczoznawcy budowlanego po inspekcji?

295 views
0

Planuję przeprowadzenie inspekcji domu, ponieważ przygotowuję się do jego sprzedaży. Jest to dom stary, ale dobrze odrestaurowany. Chciałbym, aby potencjalni klienci mogli się o tym przekonać.

zuza Changed status to publish 21 września 2023
0

Po przeprowadzeniu inspekcji budynku, rzeczoznawca budowlany przygotuje raport zawierający szczegółową ocenę stanu technicznego nieruchomości. Mój rzeczoznawca budowlany w Warszawie przekazał mi raport zawierający m.in. informacje o wykrytych problemach, ich ewentualnych przyczynach oraz zaleceniach dotyczących napraw i konserwacji. To cenne źródło informacji, które pozwoli Ci podjąć decyzję dotyczącą ewentualnych negocjacji cenowych.

zuza Changed status to publish 21 września 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.