Jakie korzyści daje ISO 14001?

453 views
0

Jakie korzyści i wyzwania niesie za sobą wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 dla firm z sektora przemysłowego?

zuza Changed status to publish 28 lutego 2023
0

Nie jestem przekonany, że system zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest istotny dla każdej firmy. W przypadku firm, które nie prowadzą działalności związanej z produkcją i przetwarzaniem surowców lub nie generują większych ilości odpadów, system taki może być zbędny. Jednakże, dla firm z sektora przemysłowego, posiadanie certyfikatu ISO 14001 jest nie tylko istotne, ale wręcz wymagane przez przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska.

zuza Changed status to publish 28 lutego 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.