Jakie są główne wyzwania związane z konserwacją i przechowywaniem kolumn HPLC?

161 views
0

W ramach współpracy z kołem naukowym co jakiś czas będę zajmował się konserwacją sprzętu laboratoryjnego, w tym kolumn HPLC. Czy utrzymanie ich w dobrej kondycji jest trudne?

zuza Changed status to publish 7 grudnia 2023
0

Wyzwaniem jest właściwe przechowywanie kolumn w celu uniknięcia uszkodzeń. Zalecenia dotyczą m.in. przechowywania kolumn w odpowiednich warunkach temperaturowych i wilgotności, co pozwoli zachować ich trwałość.

zuza Changed status to publish 7 grudnia 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.