Jakie są korzyści certyfikacji ISAE 3000?

465 views
0

Zastanawiam się nad tego typu audytem i próbuję zweryfikować jego zalety oraz przydatność dla mojej firmy.

zuza Changed status to publish 31 marca 2023
0

Certyfikacja ISAE 3000 może przynieść wiele korzyści dla organizacji, jak np. wiarygodność i zaufanie, konkurencyjność czy redukcję ryzyka.

zuza Changed status to publish 31 marca 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.