Jakie są korzyści certyfikacji ISAE 3000?

514 views
0

Zastanawiam się nad tego typu audytem i próbuję zweryfikować jego zalety oraz przydatność dla mojej firmy.

zuza Changed status to publish 31 marca 2023
0

Certyfikacja pozwala twojej firmie na spełnienie wymagań klientów, dostawców oraz innych zainteresowanych stron, które mogą wymagać niezależnej oceny procesów biznesowych i systemów kontroli.

zuza Changed status to publish 31 marca 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.