Jakie są koszty związane z posłaniem dziecka do przedszkola prywatnego?

59 views
0

Chciałbym zapisać dziecko do przedszkola prywatnego, ale martwię się o koszty. Jakie są średnie miesięczne opłaty i czy są dodatkowe ukryte koszty? Jak wygląda sytuacja finansowa w takim przypadku?

zuza Changed status to publish 11 czerwca 2024
0

Koszty przedszkola prywatnego mogą być dość zróżnicowane w zależności od lokalizacji i oferty placówki. Średnio, miesięczne opłaty wahają się od 1000 do 2000 złotych, ale mogą być wyższe, jeśli przedszkole oferuje specjalistyczne zajęcia dodatkowe. Dodatkowo, często należy liczyć się z jednorazową opłatą wpisową oraz kosztami za posiłki i materiały edukacyjne. Ja przed zapisaniem syna odwiedziłam wybrane przedszkole prywatne w Warszawie i zapytałam o wszystkie potencjalne dodatkowe koszty.

zuza Changed status to publish 11 czerwca 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.