Jakie są typowe usługi oferowane przez rzeczoznawcę budowlanego?

64 views
0

Chciałbym wiedzieć, jakie konkretne usługi można oczekiwać od rzeczoznawcy budowlanego. Czy oferują oni jedynie ocenę stanu technicznego, czy także inne usługi?

zuza Changed status to publish 22 maja 2024
0

Usługi oferowane przez rzeczoznawcę budowlanego są bardzo różnorodne i nie ograniczają się tylko do oceny stanu technicznego budynku. Rzeczoznawca budowlany może także sporządzać opinie i ekspertyzy techniczne, które są przydatne przy remontach lub rozbudowie. Oprócz tego, zajmuje się oceną wartości nieruchomości, co jest istotne przy kupnie lub sprzedaży domu. Dodatkowo, może doradzać w sprawach związanych z budową i prawnymi aspektami nieruchomości. Skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego zapewnia kompleksowe wsparcie w wielu kwestiach związanych z nieruchomościami.

zuza Changed status to publish 22 maja 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.