Jakie wyzwania stoją przed rolnikami?

409 views
0

Jakie są największe wyzwania stojące przed rolnictwem w Polsce? Jakie rozwiązania proponujecie?

zuza Changed status to publish 2 maja 2023
0

Uważam, że jednym z największych wyzwań dla rolnictwa w Polsce jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wymaga to wprowadzenia nowych technologii, które pozwalają na ograniczenie zużycia energii i emisję CO2. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie inteligentnych systemów nawadniania, które umożliwią skuteczne wykorzystanie wody i minimalizację strat. Ponadto należy zwiększyć produkcję ekologiczną, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe produkty spożywcze dla konsumentów.

zuza Changed status to publish 2 maja 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.