Jakie wyzwania stoją przed rolnikami?

401 views
0

Jakie są największe wyzwania stojące przed rolnictwem w Polsce? Jakie rozwiązania proponujecie?

zuza Changed status to publish 2 maja 2023
0

Moim zdaniem, jednym z najważniejszych wyzwań dla rolnictwa jest skuteczne zarządzanie gospodarstwem, tak aby osiągnąć maksymalną wydajność przy minimalnym koszcie. W tym celu proponuję zastosowanie belownic, które pozwalają na skuteczne i szybkie zbieranie siana i słomy. Belownice są nie tylko bardziej wydajne, ale także oszczędzają czas i siłę roboczą. Ponadto, należy zwiększyć inwestycje w maszyny rolnicze, aby poprawić efektywność pracy na polu i zwiększyć zyski.

zuza Changed status to publish 2 maja 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.