Zarządzanie Ryzykiem Cyberbezpieczeństwa dla Małych Firm

219 views
0

Jakie kroki powinien podjąć właściciel małej firmy, aby skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby ataków hakerskich na małe przedsiębiorstwa?

zuza Changed status to publish 21 listopada 2023
0

Warto rozważyć inwestycję w nowoczesny system monitorowania i wykrywania zagrożeń oraz system zarządzania ciągłością działania, który pozwala szybko reagować na incydenty i minimalizować skutki cyberataków.

zuza Changed status to publish 21 listopada 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.