Zarządzanie Ryzykiem Cyberbezpieczeństwa dla Małych Firm

218 views
0

Jakie kroki powinien podjąć właściciel małej firmy, aby skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby ataków hakerskich na małe przedsiębiorstwa?

zuza Changed status to publish 21 listopada 2023
0

Przeprowadzenie regularnych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz audytów bezpieczeństwa może również znacząco zredukować ryzyko ataków, a także zapewnić odpowiednią ciągłość działania w przypadku incydentów.

zuza Changed status to publish 21 listopada 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.