Jakie są główne cele uchwały antysmogowej w dolnośląskim?

144 views
0

Co niesie ze sobą uchwała antysmogowa na Dolnym Śląsku i jakie są główne wyzwania związane z egzekwowaniem uchwały?

zuza Changed status to publish 11 lutego 2024
0

Główne cele jakie ma uchwała antysmogowa w dolnośląskim obejmują poprawę jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oraz ochronę zdrowia mieszkańców. Uchwała antysmogowa ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków smogu dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego poprzez wprowadzenie ograniczeń dotyczących spalania paliw stałych oraz promowanie bardziej ekologicznych źródeł ciepła.

zuza Changed status to publish 11 lutego 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.