Jakie są kroki do podjęcia w przypadku komorniczego postępowania egzekucyjnego?

67 views
0

Jakie są szczegółowe kroki do podjęcia podczas komorniczego postępowania egzekucyjnego w sytuacji, gdy dłużnik ma nieruchomości, ruchomości oraz inne aktywa, a także jakie są najlepsze strategie w zakresie wyboru środków egzekucyjnych i monitorowania postępów, aby zapewnić maksymalną skuteczność w odzyskiwaniu należności?

zuza Changed status to publish 7 marca 2024
0

W przypadku komorniczego postępowania egzekucyjnego istotne jest zachowanie spokoju i wyrozumiałości w kontaktach z komornikiem oraz dłużnikiem. Ważne jest przestrzeganie obowiązujących terminów oraz dostarczanie niezbędnych dokumentów i informacji w sposób kompletny i rzetelny.

zuza Changed status to publish 7 marca 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.